NOWOŚĆ w 2015r – BEZWYPIĘCIOWY SYSTEM ASEKURACJI !!!

WARANCJA BEZPIECZNEJ ZABAWY - od roku 2015 w Parkach linowych ABlandia zastosowany będzie nowy system asekuracji gwarantujący całkowite bezpieczeństwo uczestników. Uczestnicy na początku zabawy zostaną wpięci przez instruktora do pierwszej przeszkody i wypięci dopiero przy ostatniej.