KONTAKT

 

ABlandia Parki Rozrywki
BIURO Tel. 18 547 44 44

tel. 662 078 276

GRUPY ZORGANIZOWANE
tel. +48 662 078 276
park@ablandia.pl

 

PARK ROZRYWKI w KROŚCIENKU N/D

ul.Jagiellońska 100a, 34-450 Krościenko n.D

park@ablandia.pl

 

PARK LINOWY w RYTRZE

33-343 Rytro 604

park@ablandia.pl

 

Operatorem Parków Rozrywki ABlandia jest AB Spółka z o. o. ul.Wiśniowieckiego 125, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000074389, wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł, kapitał zapłacony w całości. NIP 8641753884, BS Łącko nr 69880500090022166520050001